Hvad er EEG-Neurofeedback

Hvad er EEG-Neurofeedback-træning?

Ligesom fysisk træning af krop og muskler har en positiv effekt på vores sundhed, kan træning af hjernen skabe øget trivsel og fjerne en lang række af de symptomer, udfordringer og lidelser, som begrænser vores livskvalitet i hverdagen eller forhindrer os i at udnytte vores fulde potentiale.

Med højtudviklet EEG-udstyr får hjernen mulighed for at være vidne til sin egen hjerneaktivitet. Den elektriske aktivitet fra nerveceller i hjernebarken registreres med fire elektroder på hovedet. Denne registrering sendes ud som feedback på en skærm, som modtageren ser på. Hjernen forstår denne feedback på samme måde, som når vi ser os selv i spejlet. Den korrigerer for at fremstå som den bedste udgave af sig selv. EEG-Neurofeedback er ikke direkte hukommelsestræning, men ved hjælp af belønning skærper man hjernens evne til at fokusere på det vigtige og skære alle forstyrrende indtryk fra. Det er vigtigt at pointere, at hjernen ikke modtager signaler fra elektroderne.

Med EEG-Neurofeedback kan du træne hjernens evne til at regulere og kontrollere sig selv og dermed skabe bedre balance i de ubevidste hjerne-processer, der styrer vores adfærd, tankemønstre og følelser. Forenklet sagt aktiverer EEG-Neurofeedback-træning de dele af hjernen, der arbejder for langsomt, mens de dele af hjernen, der er på overarbejde – eller arbejder for hurtigt – bliver dæmpet. Gennem træningen lærer hjernen med andre ord et stabilt og sundt aktivitetsmønster.

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at kunne få udbytte af EEG-Neurofeedback. Træningen kræver ikke aktiv deltagelse, og der er ingen gener eller bivirkninger. Alle kan træne EEG-Neurofeedback og det forventes kun, at du kan sidde på en stol og se på en Tv-skærm.