Om Gundestrup Metoden

Velkommen til Gundestrup Metoden. 

Vand- og lydterapi til alle med Autisme og ADHD

Vidste du, at vores krop består af ca. 60% vand – og lyd kan ændre strukturen i vand via lydens vibrationer?

Senest har marine biolog ved University of Exeter i England Tim Gordon, og hans hold, haft kæmpe succes med at stille højttalere ned under vandet i Great Barrier Reef i Australien, med lyde fra et sundt koralrev. Dette har påvirket revet positivt. Fiskene er vendt tilbage og koralerne er igen i live. Lyd kan altså også bruges til at skabe orden i hele økosystemet. I Israel har man i mange år anerkendt delfinterapi til mennesker med Autisme, ADHD og folk med traumer. Dette igen et eksempel på at vand og lyd kan gøre en positiv forskel for mennesker.

Mit navn er Anne-Marie Gundestrup, jeg har udviklet Gundestrup Metoden. Det har jeg skrevet en fagbog om. Bogen medfølger dette brev og jeg håber den vil inspirere jer, så Gundestrup Metoden kan blive velkendt, anerkendt og benyttet.

Jeg har de seneste 20 år specialiseret mig indenfor Autisme og ADHD-området. Jeg driver til dagligt Opholdsstedet Gundestrup, der ligger i Hjørring.

Siden 2018 har beboerne på Opholdsstedet Gundestrup fået vokal lydterapi i vand og på massagebriksen en gang om ugen. Beboerne er alle diagnosticeret indenfor Autismespekteret og/eller med ADHD.

Det Gundestrup Metoden kan, er at skabe afstresning, nedsætte angst og derved give et bedre søvnmønster. Når vi sover godt, får vi mere energi og livskvalitet. Ved blandt andet at anvende vokal lydterapi i vand og på massagebriksen skabes der på meget kort tid ro i kroppens nervesystem, og derved løsnes der op for smerter, spændinger og tankemylder.

Gundestrup Metoden er udviklet ud fra et ønske om, at mennesker med Autisme og ADHD kan få ro i kroppen og derved bliver mere bevidste om at mærke sig selv, samt blive bedre til at sige til og fra, og derved højne deres livskvalitet.

Mit formål og største ønske er, at få udbredt Gundestrup Metoden i dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsklubber, opholdssteder og til alle faggrupper, der har en hverdag sammen med mennesker med Autisme og ADHD.

Jeg glæder mig inderligt meget til at komme i gang med at formidle og viderebringe alle mine gode erfaringer og resultater, så så mange som muligt, kan få gavn af metoden.

Jeg vil i foråret 2022 afholde introkurser, hvor jeg vil give en fyldestgørende introduktion til Gundestrup Metoden samt, hvordan du/I kommer godt i gang.

Gundestrup Metoden er yderst simpel at lære og kræver ingen dyre investeringer. Alle kan lære at bruge Gundestrup Metoden i hverdagen.

På mine 2 dages workshops gennemgår vi alle steps ud fra bogen Gundestrup Metoden, og du vil derefter selv kunne gå i gang med at hjælpe de mennesker du kender med Autisme og ADHD.

Ligeledes yder jeg rådgivning på området, hvis der skulle opstå behov for sparring.

Jeg afholder også foredrag om Gundestrup Metoden. Ved foredraget kommer jeg dybere ind på, hvem jeg er- og hvorfor vand og lyd har optaget mig gennem rigtigt mange år. Jeg fortæller om tilblivelsen af Gundestrup Metoden og de fantastiske oplevelser og øjenåbnere, der opstod undervejs.

Jeg håber du/I er blevet inspireret og nysgerrig, så I hurtigt kan komme i gang med at implementere Gundestrup Metoden i jeres organisation og hverdag.

Med håb og kærlighed
Anne-Marie Gundestrup