Betingelser

  • Terapihuset Gundestrup er røgfrit, både ude og inde.
  • Brugeren har adgang til det lejede i det aftalte bookingtidsrum.
  • Brugeren må ikke fremleje eller på anden måde overlade brugen af det lejede til andre.
  • Brugeren har pligt til at aflevere lejemålet efter endt brugsperiode (dagligt/ugentligt) i samme stand og orden som ved modtagelsen.
  • Brugeren skal sikre, at det lejede omgås forsvarligt og tage/vise hensyn til husets andre brugere.
  • Brugerens anvendelse må ikke medføre lugt, eller andre gener for de øvrige lejere i huset.
  • Brugeren har pligt til at omgås nøglen til indgangsdøren på fortrolig måde.
  • Bruger og dennes klienter er erstatningsansvarlige for enhver skade herunder hændelig uheld, som påføres det lejede.
  • Ved brug af køkkenet skal dette rengøres og man vasker op efter sig selv.
  • Der tages forbehold for uforudsete pris og afgiftsændringer og evt. trykfejl.

Bruger accepterer hermed ovenstående brugervilkår.