Velkommen

Mit navn er Anne-Marie Gundestrup Schou og jeg er rigtig glad for at kunne tilbyde forskellige former for terapi i Terapihuset Gundestrup.

I de sidste 14 år har jeg arbejdet med og integreret Mindfulness, både på det private plan samt i mit job som leder. I 2014 tog jeg uddannelsen i HMSR (Hjerte- og Mindfulnessbaseret Stress Reduktion) ved Mindfulness akademiet i Århus. Jeg har løbende derefter taget udbyggende kurser deri.

Mindfulness er en fantastisk måde at finde frem til sin dybe indre kerne (hjerte) på. Rejsen er ikke nødvendigvis let, men kræver meget øvelse, træning og tålmodighed. Når så først man når frem bliver livet, så meget mere lyst, kærligt og overskueligt at leve.

Jeg udbyder 8 ugers udviklingsforløb i Mindfulness på en lidt anderledes måde end andre udbydere. Læs mere herom under `Kurser og behandling`

Vokal lydterapi er en behandlings metode, der arbejder med væsken i din krop. Behandlingen er yderst effektiv til at smertebehandle samt til at skabe ro i en stresset krop. Jeg har de seneste to år behandlet børn, uge og voksne med Autisme og ADHD. Gennem dette arbejde har jeg udviklet en metode ”Gundestrup Metoden”, der vil blive beskrevet fuldt ud i min bog, der udkommer i 2021.

Healing er en behandlingsform, der giver et permanent højt løft i energiniveauet og kan afhjælpe mange forskellige fysiske og psykiske skavanker og lidelser. Samtidig kan det også hjælpe med at frigøre uhensigtsmæssige tanke og følelses mønstre.  I en hverdag, der kan være temmelig stresset hjælper healingen også med at grounde dig.

Jeg har praktiseret healing privat i mange år. Jeg har via min intuition altid kunne se og mærke på folk, hvordan de har det. Derfor tager min måde at heale på ikke nødvendigvis udgang i en bestemt metode/teknik. Dog deltager jeg løbende i forskellige kurser indenfor de forskellige healings former som fx reiki, englehealing, spirituel, krystal, epigenetisk og Dakini. 

Healing er for alle og handler om at højne frekvensen af energi, lys og information. I praksis sker der det, at jeg stiller mig til rådighed som kanal til direkte at formidle energien fra de åndelige lysbringere, videre til modtageren. Man behøver nødvendigvis ikke at tro på Gud eller selve healingen for at mærke effekten deraf. Energien finder selv vej og hjælper præcis der, hvor der er brug for den. Læs mere herom under `Kurser og behandling`

Ligeledes er jeg uddannet Spirituel Leder ved Rikke Hertz. I oktober 2018 påbegyndte jeg den Internationale Uddannelse i Vokal Lydterapi ved Githa Ben-David.